Serviciile Eurosmart

01. Restructurare în afara insolvenței

 • analiza din punct de vedere juridic si economic a situației companiilor aflate în dificultate
 • propuneri pentru îmbunătățirea performanței operaționale
 • planificarea rapidă și implementarea unui pachet de măsuri imediate
 • revizuirea sau întocmirea planului de restructurare, asistență în implementare
 • remodelarea financiară
 • asistență în negocierea cu părțile implicate
 • consultanta privind esalonari, restructurari si facilitati fiscale
 • consultanta privind restructurarea finantarilor bancare

02. Analiză preinsolvență

 • analiza din punct de vedere juridic si economic a situației companiilor aflate în dificultate
 • trasarea liniilor generale ale strategiei de redresare
 • analiza comparativă și personalizată a diferitelor scenarii de restructurare, inclusiv oportunitatea utilizării procedurilor de concordat preventiv sau mandat ad-hoc
 • monitorizare și asistență în derularea proiectului

03. Reorganizare

Întocmirea, monitorizarea și implementarea planurilor de reorganizare, cu identificarea soluției optime pentru reinserarea societăților în circuitul economic:

 • renegocierea contractelor (inclusiv a celor de credit);
 • asistență în obținerea de finanțări;
 • divizări;
 • fuziuni;
 • convertirea datoriilor în participații;
 • modificări ale actelor constitutive ale societăților (modificarea structurii corporative);
 • transfer de business;
 • optimizarea structurii patrimoniale.

04. Lichidare / faliment

 • analiza, pregătirea și derularea procesului de inventariere
 • armonizarea evidențelor contabile cu statutul juridic și faptic al activelor
 • identificarea celei mai bune strategii de promovare a activelor în vederea maximizării prețului obținut pentru bunurile valorificate;
 • asigurarea maximizării averii societăților aflate în faliment printr-o implicare activă în încasarea debitelor restante;
 • plasarea activelor în circuitul economic în așa fel încât acestea să aducă beneficii mediului de afaceri și comunităților locale.

05. Consultanță

 • echipa EUROSMART aduce expertiza sa pentru identificarea soluțiilor adaptate nevoilor fiecărui partener;
 • pe lângă atribuţiile de administrator/ lichidator judiciar, practicienii nostri în insolvenţă, în calitate de specialişti, au legitimitatea de a oferi consultanţă în aria de expertiză dobândită, iar abordarea complexă a unor situaţii particulare, având la bază analize riguroase realizate de către o echipă multidisciplinară cu privire la aspectele economice, financiare şi juridice, asigură implementarea unei strategii optime

Hai să vorbim!